Text Size

doctor2.jpg

За пациента

Редът за приемане на пациентите в Центъра се определя с Правилника за устройството, дейността и вътрешния ред на лечебното заведение.

Всеки новопостъпващ болен преминава през приемно-консултативен кабинет и по предписание на приемащия лекар се настанява в съответното звено за лечение и рехабилитация. Прием по спешност се извършва непрекъснато през цялото денонощие от дежурния лекар.

ПРИ ХОСПИТАЛИЗАЦИЯ:

КАКВО ТРЯБВА ДА НОСИТЕ?

 • направление за хоспитализация, както и налични медицински документи;
 • документ за самоличност
 • тоалетни принадлежности
 • прибори за хранене 
 • лични вещи

КАКВО НЕ ТРЯБВА ДА НОСИТЕ?

 • ножове /или други режещи предмети/
 • алкохол
 • неразрешени медикаменти
 • дроги

КАКВИ СА ВАШИТЕ ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ?

 • да обсъдите с лекуващия лекар възможните процедури и лечебни програми
 • да подпишете информирано съгласие след пълни разяснения, както и да се оттеглите от него по всяко време на лечението / при отсъствие на остра психоза/
 • да разполагате с личните си вещи и облекло
 • да отправите писменни жалби до началник отделение и до управител
 • да очаквате опазване на тайната на Вашето заболяване, т.е. на конфиденциалността
 • да имате ежедневни свеждания с близки и роднини
 • да получавате домашен отпуск, когато състоянието Ви позволява това
 • да спазвате стриктно Правилника за вътрешния ред
 • да не се отклонявате от предписаното Ви лечение
 • да не употребяване алкохол и /или психостимуланти по време на лечебния си престой

logo redcross

Новини

“ЦЕНТЪР ЗА ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ - СТАРА ЗАГОРА” ЕООД

На основание чл.91 от КТ във връзка с чл.68, ал.7 от ЗЛЗ ОБЯВЯВА КОНКУРС за заемане на следните длъжности:

1. Началник отделение на „Звено за активно лечение на тежки психични разстройства“;

2. Началник отделение на „Звено за рехабилитация, ресоциализация и трудова терапия“.

Повече информация