Text Size

adoctor1.jpg

Обява: Конкурс за заемане на длъжности

"ЦПЗ–Стара Загора" ЕООД обявява конкурс за заемане на следните длъжности на места, финансирани от държавата:
1. „Лекар, специализант по Психиатрия" - 3 места;
2. „Специализант по Клинична психология" - 1 място.

logo redcross

Новини

“ЦЕНТЪР ЗА ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ - СТАРА ЗАГОРА” ЕООД

На основание чл.91 от КТ във връзка с чл.68, ал.7 от ЗЛЗ ОБЯВЯВА КОНКУРС за заемане на следните длъжности:

1. Началник отделение на „Звено за активно лечение на тежки психични разстройства“;

2. Началник отделение на „Звено за рехабилитация, ресоциализация и трудова терапия“.

Повече информация