Text Size

adoctor1.jpg

Ценоразпис

 

„ЦЕНТЪР ЗА ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ - СТАРА ЗАГОРА“ ЕООД

гр.Стара Загора, п.к.6003, ул.„Армейска“ №16, тел. 042/620-250; 042/620-350

 

ВИД УСЛУГА ЦЕНА (лв.)
ПРЕГЛЕД И КОНСУЛТАЦИЯ ОТ ПСИХИАТЪР 40,00
ЛКК- КОМИСИЯ - преглед за пациенти от доболничната помощ 40,00
ИЗДАВАНЕ НА МЕДИЦИНСКО СВИДЕТЕЛСТВО :  
        ЗА РАБОТА 30,00
        ЗА ПРИТЕЖАНИЕ ИЛИ РАБОТА С ОГНЕСТРЕЛНО ОРЪЖИЕ 40,00
        ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ГРАЖДАНСКИ  БРАК 30,00
        ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА БЪЛГАРСКО ГРАЖДАНСТВО 40,00
        ЗА ОСИНОВЯВАНЕ 30,00
        ЗА СТУДЕНТИ   ( ПРИ ПОСТЪПВАНЕ ВЪВ ВУЗ ) 25,00
         ЗА РАБОТА В ЧУЖБИНА 35.00
МЕД. ХАРАКТЕРИСТИКА ЗА НАСТАНЯВАНЕ В СОЦИАЛЕН ДОМ 40.00
МЕДИЦИНСКА БЕЛЕЖКА  „ НЕ СЕ ВОДИ НА УЧЕТ “ 15,00
КЛИНИКО-ПСИХОЛОГИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЛИЦА ДО 18-ГОДИНИ 30,00
КЛИНИКО-ПСИХОЛОГИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЛИЦА НАД 18-ГОДИНИ 40.00
ИЗДАВАНЕ НА ПРОТОКОЛ ПО АМБУЛАТОРНА ПРОЦЕДУРА №38 40,00
СПЕЦИАЛИЗИРАНО МЕДИЦИНСКО И ПСИХОЛОГИЧНО изследване за пригодност и работа с класифицирана информация 60.00
ДУБЛИКАТ НА МЕДИЦИНСКИ ДОКУМЕНТ, ЗАВЕРЕН С ПЕЧАТ 5,00
МЕДИЦИНСКИ УСЛУГИ (други)        20,00
БЪРЗ НАЗОФАРИНГЕАЛЕН ТЕСТ COVID-19 10.00
МУСКУЛНА ИНЖЕКЦИЯ 5,00
ВЕНОЗНА ИНЖЕКЦИЯ 10,00

 

ЦЕНИ НА МЕДИЦИНСКИ УСЛУГИ ЗА ЧУЖДИ ГРАЖДАНИ: Чужденците, които пребивават краткосрочно или продължително в РБългария, както и лица с двойно българско и чуждо гражданство, които не се осигуряват по реда на Закона за здравното осигуряване заплащат стойността на оказаната им медицинска помощ по цени образувани в утвърдения ценоразпис на лечебното заведение, увеличени с коефициент 2, в случай, че РБългария няма сключена спогодба с държавата, чийто гражданин е пациента чужденец, в която са предвидени други условия за предоставяне на медицински услуги или и е от страна членка на Европейският съюз.

 

 

     УТВЪРДИЛ:

                                                          УПРАВИТЕЛ: …………………....

                                                                  (Д-Р ПЕНЧО ГЮРКОВСКИ)

                           В СИЛА ОТ : 01.04.2024г.

logo redcross

Новини

“ЦЕНТЪР ЗА ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ - СТАРА ЗАГОРА” ЕООД

На основание чл.91 от КТ във връзка с чл.68, ал.7 от ЗЛЗ ОБЯВЯВА КОНКУРС за заемане на следните длъжности:

1. Началник отделение на „Звено за активно лечение на тежки психични разстройства“;

2. Началник отделение на „Звено за рехабилитация, ресоциализация и трудова терапия“.

Повече информация