Text Size

adoctor1.jpg
Up

"Доставка на готова храна за хоспитализирани болни в "ЦПЗ-Стара Загора" ЕООД през 2023г."

публикувана в Регистъра на обществените поръчки на адрес:  https://app.eop.bg/today/264748

 
 
Powered by Phoca Download

logo redcross

Новини

“ЦЕНТЪР ЗА ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ - СТАРА ЗАГОРА” ЕООД

На основание чл.91 от КТ във връзка с чл.68, ал.7 от ЗЛЗ ОБЯВЯВА КОНКУРС за заемане на следните длъжности:

1. Началник отделение на „Звено за активно лечение на тежки психични разстройства“;

2. Началник отделение на „Звено за рехабилитация, ресоциализация и трудова терапия“.

Повече информация